[VIDEO] LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 - 2023 TẠI SAIGON ACADEMY!

Tue, 07/25/2023 - 14:20

Lễ Tổng kết chính là một dấu ấn ý nghĩa ghi lại quá trình trưởng thành đầu tiên của các con trên hành trình phát triển tri thức! Kính mời Ba Mẹ cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự kiện ý nghĩa này.

LỄ TỔNG KẾT

Education Program

The 0-year- old Early Education program comprises of 8 key areas based on 56 crucial indicators in child development, which is used to identify fundamental learning objectives for young learners.