[VIDEO] LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 - 2023 TẠI SAIGON ACADEMY!

25-07-2023

Lễ Tổng kết chính là một dấu ấn ý nghĩa ghi lại quá trình trưởng thành đầu tiên của các con trên hành trình phát triển tri thức! Kính mời Ba Mẹ cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự kiện ý nghĩa này.

LỄ TỔNG KẾT

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ