Triết lí giáo dục:

Chương trình Giáo dục Mầm non Saigon Academy (SGA) lấy Triết lý giáo dục 5H –  Triết lý giáo dục Nhân Bản của tập đoàn NHG làm kim chỉ nam khi xây dựng chương trình và triển khai thực hiện.

Saigon Academy tạo cơ hội khai mở trí tuệ, giúp trẻ được phát triển trong một môi trường an toàn, thân thiện, có sức khỏe, được yêu thương và tôn trọng, biết quý trọng và sẵn sàng lao động. Hình thành những phẩm chất, năng lực, để trẻ trưởng thành toàn diện đầy nhân bản trong tương lai. 

Tầm nhìn:

Xây dựng một hệ thống trường học đạt chuẩn quốc tế, ươm mầm hứng thú học tập và thực hành, khai mở tối đa tiềm năng trí tuệ cho người học, tôn trọng trình độ phát triển cá nhân, hướng đến giáo dục hoàn thiện con người nhân bản từ những năm đầu đời, dẫn tới khả năng thích ứng với nhiều môi trường sống và hoạt động.

 

tam-nhin.gif

Sứ mệnh:

Hệ thống trường mầm non Saigon Academy với sứ mệnh khai mở tối đa tiềm năng trí tuệ và các tố chất nhân bản ở trẻ trong giai đoạn vàng từ 12 tháng đến 6 tuổi, chăm sóc - rèn luyện thành những con người có sức khỏe, được yêu thương và có trái tim để yêu thương, biết cách và sẵn sàng học tập, làm việc.

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ