GIÁO DỤC NHÂN CÁCH, KỸ NĂNG SỐNG:

Chương trình giáo dục nhân cách và kỹ năng sống được tích hợp trong từng hoạt động hàng ngày và được thể hiện rất rõ trong từng lĩnh vực.

Trẻ được phát triển những nhận thức về bản thân, những kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, dinh dưỡng và sự an toàn.

Trẻ được hình thành các thái độ tích cực, các giá trị và phẩm chất đạo đức tốt cho bản thân mình, đồng thời phát triển các khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.

Các kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự học, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng suy nghĩ, kỹ năng tự quản lý bản thân, kỹ năng tương tác với mọi người (lãnh đạo, hợp tác, phát biểu trước đám đông…) ở trẻ cũng được hình thành và phát triển qua các sinh hoạt, học tập và vui chơi mỗi ngày ở trường.

 

CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG (Key Developmental Indicators)
1.    Nhận thức bản thân: Trẻ có thái độ tích cực về nhận thức bản thân.
2.    Ý thức về năng lực bản thân: Trẻ cảm nhận mình có năng lực.
3.    Cảm xúc: Trẻ nhận ra, gọi tên và điều tiết cảm xúc của mình.
4.    Sự đồng cảm: Trẻ chia sẻ sự đồng cảm với người khác.
5.    Cộng đồng: Trẻ tham gia vào cộng đồng lớp học.
6.    Xây dựng quan hệ: Trẻ xây dựng mối quan hệ tốt với bạn và với người lớn.
7.    Chơi hoà đồng, cộng tác với bạn: Trẻ tham gia vui chơi hoà đồng và hợp tác trong tập thể.
8.    Phát triển đạo đức: Trẻ được phát triển tốt về nhận thức đúng, sai.
9.    Giải quyết xung đột: Trẻ giải quyết xung đột trong tập thể.

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ