Hệ thống trường mầm non quốc tế Saigon Academy

Thành lập từ năm 2012, trải qua chặng đường hơn 10 năm phát triển, Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Saigon Academy (SGA) tự hào là đơn vị tiên phong giáo dục sớm tại TP.HCM. Nhà trường luôn hướng đến việc giáo dục hoàn thiện con người nhân bản từ những năm đầu đời của trẻ. Từ đó, giúp trẻ nâng cao khả năng thích ứng với nhiều môi trường sống và học tập khác nhau, tạo nền tảng cơ bản để trẻ trở thành “công dân thời đại” trong tương lai.

SAIGON ACADEMY - BỆ PHÓNG CHO CON TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN!

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ