LỊCH NĂM HỌC 2024 - 2025 TẠI SAIGON ACADEMY

27-05-2024
LỊCH NĂM HỌC 2024 - 2025 TẠI SAIGON ACADEMY
Saigon Academy (SGA) kính gửi quý Phụ huynh Lịch dự kiến năm học 2024 - 2025 của các con. Lịch niên học sẽ được áp dụng đồng bộ tại tất cả các cơ sở trực thuộc Hệ thống SGA.

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ