LỊCH DỰ KIẾN NĂM HỌC 2023 - 2024 TẠI SAIGON ACADEMY

18-07-2023

Saigon Academy (SGA) kính gửi quý Phụ huynh Lịch dự kiến năm học 2023 - 2024 của các con. Lịch niên học sẽ được áp dụng đồng bộ tại tất cả các cơ sở trực thuộc Hệ thống SGA.

LỊCH NĂM HỌC 2023 - 2024

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ