LĨNH VỰC XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG:

Chương trình xã hội, cộng đồng cung cấp cho trẻ những quan niệm, kiến thức về văn hóa, lễ hội, lịch sử, địa lý... phù hợp với khả năng của trẻ. Ở giai đoạn đầu, trẻ được giới thiệu và ghi nhớ các kiến thức xã hội theo kiểu "đàn gảy tai trâu" và đến giai đoạn sau, trẻ được khuyến khích tiến hành các dự án nghiên cứu nhỏ dưới sự hỗ trợ của người lớn.


Chương trình Công nghệ thông tin (ICT) giúp trẻ làm quen với bàn phím, tập sử dụng máy tính, tập gõ bằng tay, chơi trò chơi, học đếm, học vẽ, học tiếng Anh trên máy tính.

Phần mềm Ngôi nhà Toán học của Millie với bảy hoạt động dưới dạng trò chơi sẽ giúp trẻ học về các con số, cách đếm, phép cộng trừ, mô hình, giải câu đố, kích thước, các dạng hình học.

Với Ngôi nhà Khoa học Sammy, trẻ được thực tập khả năng phân loại, sắp xếp thứ tự, quan sát, dự đoán và xây dựng qua năm trò chơi hấp dẫn.

Ngôi nhà Không gian và Thời gian của Trudy giúp trẻ phát triển kỹ năng nhận biết thời gian và địa lý, qua đó xây dựng một nền tảng vững chắc cho các môn khoa học xã hội sau này.

Phần mềm Thế giới sôi động Thinkin'Things 1, 2 và 3 được thiết kế để cung cấp cho các em học sinh nhỏ tuổi các kỹ năng tư duy đa dạng: ghi nhớ, suy nghĩ phản biện, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

 

CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG (Key Developmental Indicators)
1.    Sự đa dạng: Trẻ nhận thức được mọi người có đặc điểm, sở thích và khả năng khác nhau.
2.    Vai trò của cộng đồng: Trẻ nhận ra rằng mọi người có vai trò và chức năng khác nhau trong cộng đồng.
3.    Ra quyết định: Trẻ tham gia vào việc ra quyết định trong các hoạt động tại lớp học.
4.    Địa lý: Trẻ nhận ra và giải thích các tính năng và một số địa điểm trong môi trường.
5.    Lịch sử: Trẻ hiểu biết về quá khứ, hiện tại và tương lai.
6.    Sinh thái học: Trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc và bảo vệ môi trường.

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ