LĨNH VỰC TOÁN HỌC:

Chương trình Toán học được phát triển song song giữa việc hiểu bản chất các số và các phép toán như: Nhớ thẻ chấm hoặc học đếm số lượng với việc tính nhanh dựa trên các quy ước về số.

Các khái niệm về chuỗi cũng được đưa vào để trẻ hiểu các quy luật của toán học và của tự nhiên. Trẻ cũng được làm quen với các hoạt động phân tích và xử lý số liệu từ cơ bản như biết ghép đôi các vật đến việc lập và đọc được các biểu đồ đơn giản.

Chương trình hình học và không gian sẽ giúp trẻ tìm hiểu về đặc tính của các hình 2D, 3D và phát triển các khả năng định hướng trong không gian.

GDS_toan_hoc_02.JPG
 

CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG (Key Developmental Indicators)
1.    Chữ số & biểu tượng chữ số: Trẻ nhận diện và sử dụng chữ số và biểu tượng chữ số.
2.    Đếm: Trẻ đếm được nhiều vật xung quanh.
3.    Mối quan hệ một phần-toàn bộ: Trẻ kết hợp và phân loại số lượng các đối tượng.
4.    Hình dạng: Trẻ nhận diện, gọi tên và mô tả các hình dạng.
5.    Nhận thức không gian: Trẻ nhận biết mối quan hệ không gian giữa con người và các đối tượng, có khả năng định hướng trong không gian.
6.    Đo lường: Trẻ đo lường, mô tả, so sánh và sắp xếp thứ tự các đối tượng.
7.    Đơn vị tính: Trẻ hiểu và ứng dụng khái niệm đơn vị tính.
8.    Khuôn mẫu: Trẻ nhận diện, mô tả, sao chép, hoàn thành và sáng tạo các khuôn mẫu.

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ