KỸ NĂNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI:

Trong những năm đầu đời, trẻ cần được hướng dẫn, rèn luyện những kỹ năng học tập làm nền tảng cho việc học sau này. Chương trình GIÁO DỤC SỚM giúp trẻ hình thành nên những thói quen học tập và phương pháp tiếp cận, làm thế nào để trẻ có được kiến thức và nắm vững kỹ năng, định hướng kinh nghiệm học tập trong các lĩnh vực nội dung khác.

Chương trình cung cấp kinh nghiệm cho trẻ nhằm giúp từng trẻ thích ứng với phong cách học tập phù hợp và giúp đỡ trẻ phát triển khả năng để thực hiện các nhiệm vụ học tập và giải quyết vấn đề với sự tự tin, linh hoạt, và kiên trì.

 

CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG (Key Developmental Indicators)
1.    Chủ động: Trẻ thể hiện sáng kiến khi khám phá thế giới xung quanh.
2.    Kế hoạch: Trẻ tham gia lập kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch theo ý định của trẻ.
3.    Tham gia: Trẻ tập trung vào các hoạt động mà trẻ quan tâm.
4.    Giải quyết vấn đề: Trẻ giải quyết các vấn đề gặp phải khi chơi.
5.    Sử dụng các nguồn lực: Trẻ thu thập thông tin và xây dựng ý tưởng về môi trường.
6.    Phản ánh: Những kinh nghiệm của trẻ phản ánh đúng bản thân trẻ.

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ