Lịch học năm học 2022 - 2023

23-05-2022

Trường mầm non Saigon Academy kính gửi Quý phụ huynh lịch học của các bé năm học 2022 - 2023

Lịch học năm học 2022 - 2023

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ