Chương trình ngoại khóa từ 0 tuổi

1. Chương trình “MẸ VÀ BÉ” (60 phút)
2.  Chương trình “CÙNG BÉ KHÁM PHÁ” (90 phút)
3. Chương trình “BÉ TRẢI NGHIỆM HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC” (cả ngày thứ 7)
4. Chương trình “PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU” (60 phút)
5. TƯ DUY LOGIC THEO PHƯƠNG PHÁP KOGUMAKAI của Nhật Bản (120 phút)
6. Phương pháp “ĐA GIÁC QUAN” của Dr Robert titzer
7. Phương pháp “PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH ĐA DẠNG” của Dr Howard Garder