Thông tin nhà trường năm học 2016 -2017

15-08-2016

<p><b>&nbsp;</b><i>HỒ SƠ NHẬP HỌC</i></p> <p><em>Nhà trường nhận trẻ từ 12 tháng tuổi đến 5 tuổi.</em></p> <p><em>Phụ huynh </em><em>nộp Hồ sơ nhập học trong vòng 7 ngày sau khi đã đóng đủ các khoản phí.</em></p>

Saigon Academy

 HỒ SƠ NHẬP HỌC

Nhà trường nhận trẻ từ 12 tháng tuổi đến 5 tuổi.

Phụ huynh nộp Hồ sơ nhập học trong vòng 7 ngày sau khi đã đóng đủ các khoản phí.

  • Đăng ký nhập học (mẫu nhà trường)
  • Bảng điều tra đặc điểm tâm lý trẻ (mẫu nhà trường)
  • Giấy khám sức khỏe
  • Bản sao giấy chứng nhận đã tiêm chủng
  • Bản sao giấy khai sinh (trích lục), hoặc bản dịch khai sinh có công chứng (nếu quốc tịch nước ngoài)
  • Bản sao hộ khẩu, hoặc bản sao hộ chiếu (nếu quốc tịch nước ngoài)
  • 4 hình thẻ (3x4)

QUY ĐỊNH NHÀ TRƯỜNG

Học sinh đi học đầy đủ, nghỉ học cần thông báo đến nhà trường.

Học sinh mặc đồng phục theo quy định khi đến trường.

Phụ huynh hỗ trợ và kết hợp với nhà trường trong công tác nuôi dạy trẻ theo Phương án 0 tuổi.

THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRƯỜNG

TIME - THỜI GIAN

ACTIVITIESHOẠT ĐỘNG

7.00 – 7.30

Arrival time & AerobicsĐón trẻ & Thể dục sáng

7.30 – 8.00

BreakfastĂn sáng 

8.00 – 9.00

Learning timeHoạt động giờ học

9.00 – 9.15

Yoghurt or cheese – Sữa chua hoặc phô mai

9.15 – 10.15

Outdoor playing timeVận động ngoài trời

10.15 – 13.45

Lunch & napĂn trưa & nghỉ trưa

13.45 – 14.00

Milk  – Uống sữa

14.00 – 15.00

Learning timeHoạt động giờ học

15.00 – 15.30

Thematic activitiesHoạt động chủ đề

15.30 – 16.00

Afternoon snackĂn bữa chiều

16.00 – 17.00

Picking up timeTrả trẻ