Phương pháp phát triển toàn diện dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng của trẻ

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 Chỉ số phát triển quan trọng của trẻ (Key Developmental Indicators) giúp xác định các mục tiêu học tập quan trọng đối với trẻ nhỏ.
Thông qua sự quan sát và đánh giá của người dạy, mỗi KDI xác định một hành vi của trẻ phản ánh kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực như: ngôn ngữ, khoa học, toán học, nghệ thuật sáng tạo, và phát triển thể chất. Giáo viên thực hiện giáo dục sớm luôn bám sát các chỉ số này khi thiết lập môi trường học tập cũng như kế hoạch giảng dạy cho trẻ.

PP_GDS_05.jpg
 

Việc tích hợp các phương pháp giáo dục sớm trong Chương trình Giáo dục sớm 0 tuổi của Trường Mầm non Saigon Academy nhằm mục tiêu nuôi dưỡng và phát triển tối đa những tố chất thông minh vốn có của trẻ trong giai đoạn vàng từ 0 đến 6 tuổi, đào tạo nên một thế hệ trẻ em Việt nam có trí tuệ vượt trội, có nền tảng thể lực tốt, có kỹ năng và nhân cách ưu việt. Đây chính là những điểm làm nên sự khác biệt của Chương trình Giáo dục sớm 0 tuổi tại Trường Mầm non Saigon Academy.