Phương pháp học tập chuyên sâu theo đề án

Trẻ em có khuynh hướng mạnh mẽ về việc tìm hiểu và khám phá. Phương pháp tiếp cận Đề án được xây dựng trên nguyên tắc thoả mãn sự tò mò tự nhiên vốn có của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ tương tác, đặt câu hỏi, kết nối, giải quyết vấn đề, giao tiếp, phản ánh, quyết định học cái gì và tham gia như thế nào vào quá trình học tập. Những trải nghiệm học tập như vậy phát triển ở trẻ khả năng tư duy độc lập và kỹ năng học suốt đời, nuôi dưỡng lòng say mê học hỏi của trẻ.

PP_GDS_04.jpg

Mỗi năm học, nhà trường xây dựng 12 Đề án lớn cho trẻ trải nghiệm và khai thác chuyên sâu, từ những chủ đề quen thuộc với trẻ như Gia đình, Màu sắc, Hình dạng, Cảm xúc, Thế giới Động vật… đến những Đề án thử thách hơn như Nghề nghiệp, Môi trường nước, Thời tiết và Hệ mặt trời… Các hoạt động từ lúc mở Đề án, triển khai Đề án cho đến khi Kết thúc Đề án đều do trẻ chủ động và tích cực tham gia, tập trung toàn bộ tâm trí vào các hoạt động một cách say mê, hào hứng.