Phương án 0 tuổi

Với mục tiêu bồi dưỡng cho trẻ sự sáng tạo vững chắc, khỏe đẹp, thông minh trí tuệ, tính cách phẩm chất ưu tú, có hứng thú rộng rãi, có biểu hiện sở trường đặc biệt ở một lĩnh vực nào đó, Phương án 0 tuổi đưa ra 15 phương diện giáo dục được triển khai tại nhà trường như sau:

PP_GDS_01.jpg

1.    Rèn luyện cơ quan cảm giác của trẻ;
2.    Phát triển khả năng giao tiếp xã hội;
3.    Dạy trẻ biết cách quan sát và đặt câu hỏi;
4.    Phát triển thể lực và độ khéo léo;
5.    Rèn luyện kỹ năng lao động và chế tác;
6.    Bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ;
7.    Học nghe và học nói giữ vị trí quan trọng số 1;
8.    Dạy trẻ học âm nhạc và ca múa;
9.    Dạy trẻ học hội họa và tạo hình;
10.  Dạy trẻ chơi đồ chơi, tự tạo đồ chơi và làm thí nghiệm;
11.  Cuộc sống và các trò chơi tập thể;
12.  Dạy trẻ lòng yêu thiên nhiên và nhận thức thiên nhiên;
13.  Dạy trẻ tìm hiểu và nhận thức xã hội;
14.  Dạy trẻ nhận biết mặt chữ và đọc hiểu từ sớm;
15.  Các hoạt động trải nghiệm phong phú khác.