THÔNG TIN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018 – 2019

THÔNG TIN HỌC PHÍ

NĂM HỌC 2018 – 2019

(Từ tháng 6/2018 – 5/2019)

Phí nhập học:

3,000,000 đồng/học sinh

  • Lệ phí đăng ký nhập học chỉ thu một lần đối với mỗi học sinh mới.
  • Lệ phí Đăng ký nhập học không hoàn trả khi học sinh không tiếp tục theo học tại trường.

Phí cơ sở vật chất hàng năm:

2,500,000 đồng/ học sinh

  • Học sinh mới nhập học từ tháng 12/2018 đóng phí cơ sở vật chất là 1,250,000 đồng/học sinh.

Phí bộ Kits:

  • Phí bộ Kits dành cho học sinh dưới 24 tháng tuổi là 1,820,000 đồng/ bộ (Không bao gồm giáo trình tiếng Anh)
  • Phí bộ Kits dành cho học sinh trên 24 tháng tuổi là 2,520,000 đồng/ bộ

Học phí và chi phí bán trú: (Áp dụng từ Tháng 6/2018Tháng 5/2019)

saigon-academy-thong-tin-hoc-phi-nam-hoc-2018-2019-03.jpg

Các quý của năm học và thời gian thu học phí:

  • Quý hè (12 tuần: Từ ngày 04/06/2018 – 24/08/2018)
  • Quý 1 (Tháng 9, 10 & 11: Từ 4/9/2018 – 30/11/2018)
  • Quý 2 (Tháng 12, 1 & 2: Từ 3/12/2018 – 28/2/2019)
  • Quý 3 (Tháng 3, 4 & 5: Từ  4/3/2019 đến 24/5/2019)

Lưu ý: thu học phí theo quý và thời hạn đóng tối thiểu là 15 ngày trước quý tiếp theo.

 

Giám Đốc Điều Hành SGA

Ms. Mã Mỹ Loan

DANG KY NGAY.png