Camera

Xem hướng dẫn cấu hình chi tiết trên máy tính, smartphone tại đây...

Link để xem camera: (Dùng trình duyệt IE 10 trở xuống download hướng dẫn tại đây)

  • Cơ sở Trần Nhật Duật: http://115.78.229.173:81
  • Cơ sở Nguyễn Thái Bình: http://14.161.37.144:81
  • Cơ sở Thủ Đức: http://115.79.63.166:81
  • Cơ sở Trần Quý Cáp: http://27.74.247.27:81
  • Cơ sở Nguyễn Văn Hưởng: http://14.161.24.20:81

Hoặc có thể tải về và cài đặt phần mềm và làm theo hướng dẫn bên dưới: